Cookiepolicyn

Cookiepolicyn för pc-europe.it

Detta dokument informerar användarna om de tekniker som hjälper pc-europe.it att uppnå de syften som beskrivs nedan. Denna teknik gör att vi kan spara information (till exempel genom att använda en cookie) eller använda resurser (till exempel genom att köra ett skript) på din enhet när du interagerar med pc-europe.it.

För enkelhetens skull definieras alla sådana teknologier som “Spårare” i det här dokumentet – såvida det inte finns anledning att göra skillnad.

Till exempel, medan cookies kan användas på både webbläsare och mobila webbläsare, skulle det vara felaktigt att tala om cookies i samband med mobilappar eftersom de är en webbläsarbaserad Tracker. Av denna anledning, i detta dokument, används termen Cookies endast där det är specifikt avsett att indikera den specifika typen av spårare.

Vissa av de syften som Trackers används för kan också kräva användarens samtycke. Närhelst samtycke ges kan det fritt återkallas när som helst enligt instruktionerna i detta dokument.

Pc-europe.it använder spårare som hanteras direkt av oss (så kallade “förstaparts” spårare) och spårare som möjliggör tjänster som tillhandahålls av en tredje part (så kallade “tredjeparts” spårare). Om inte annat anges i detta dokument, kan tredjepartsleverantörer få tillgång till spårarna som hanteras av dem.

Giltighets- och utgångsperioderna för cookies och andra liknande spårare kan variera beroende på den livslängd som ställts in av Pc-europe.it eller den relevanta leverantören. Vissa av dem upphör att gälla när användarens surfsession avslutas.

Utöver vad som anges i beskrivningarna inom var och en av kategorierna nedan, kan du hitta mer exakt och uppdaterad information om livstidsspecifikation samt all annan relevant information – såsom närvaron av andra spårare – i de länkade sekretesspolicyerna för respektive tredjepartsleverantörer eller genom att kontakta Pc-europe.it.

 

Aktiviteter som är strikt nödvändiga för driften av pc-europe.it och leverans av tjänsten

Pc-europe.it använder så kallade “funktions-cookie och andra liknande spårare för att utföra aktiviteter som är absolut nödvändiga för att hemsidan ska fungera.

Andra aktiviteter som involverar användning av Trackers

  • Mätning

Pc-europe.it använder spårare för att mäta trafik och analysera användarbeteende med målet att förbättra tjänsten.

  • Analys

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för Pc-europe.it att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att följa på ditt beteende.

WordPress Stats (Automattic Inc.)

WordPress Stats är en analystjänst som tillhandahålls av Automattic Inc.

Personuppgifter som behandlas: Cookies och användningsdata.

Plats för behandling: USA – Sekretesspolicy.

Hur man hanterar inställningar och ger eller återkallar samtycke

Det finns olika sätt att hantera cookie-relaterade preferenser och att ge och återkalla samtycke, där det är relevant:

Du kan hantera inställningar relaterade till cookies direkt från dina egna enhetsinställningar, till exempel genom att förhindra användning eller lagring av cookies.

Dessutom, närhelst användningen av cookies baseras på samtycke, kan du tillhandahålla eller återkalla ditt samtycke genom att ange dina preferenser i cookiemeddelandet eller genom att uppdatera dina preferenser via den relevanta samtyckespreferens-widgeten, om tillgänglig.

Det är också möjligt, via relevanta webbläsare eller enhetsfunktioner, att radera tidigare lagrade cookies, inklusive de som används för att komma ihåg användarens ursprungliga samtycke.

Andra cookies i webbläsarens lokala minne kan rensas genom att radera webbhistoriken.

När det gäller tredjepartsspårare kan du hantera dina preferenser och återkalla ditt samtycke via den relaterade opt-out-länken (om sådan finns), genom att använda de metoder som anges i tredje partens integritetspolicy eller genom att kontakta tredje part.

Hitta spårningsinställningar

Du kan till exempel hitta information om hur man hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser:

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Microsoft Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Brave
  • Opera

Du kan också hantera vissa kategorier av spårare som används på mobilappar genom att välja bort dem genom relevanta enhetsinställningar som enhetens annonseringsinställningar för mobila enheter eller spårningsinställningar i allmänhet (Du kan öppna enhetsinställningarna och leta efter den relevanta inställningen).

Ägare och datakontrollant

Pc Components Europe S.r.l.

Via Mongrassano, 18-22

00173 – Roma – Italien

Tel. (+39) 06.7696.8780

Fax. (+39) 06.7698.8718

E-postadress: privacy@pc-europe.it

Eftersom användningen av tredjepartsspårare genom pc-europe.it inte kan kontrolleras fullt ut, ska alla specifika referenser till spårare från tredje part betraktas som vägledande. För att erhålla fullständig information rekommenderar vi dig att läsa sekretesspolicyn för respektive tredjepartstjänster som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring spårningsteknologier, kan du att kontakta oss direkt för att få ytterligare information om användningen av denna teknologi.

Definitioner och juridiska referenser

Personuppgifter (eller data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personligt identifikationsnummer – gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via pc-europe.it (eller tredjepartstjänster som används i pc-europe.it), som kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av Användarna som använder pc-europe.it, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för förfrågan, den metod som användes för att skicka förfrågan till servern, storleken på filen som mottogs som svar, den numeriska koden som indikerar statusen för serverns svar (lyckat resultat, fel, etc.), ursprungslandet, funktionerna i webbläsaren och operativsystemet som används av användaren, de olika tidsdetaljerna per besök (t.ex. tiden som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljerna om vägen som följs inom Applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder pc-europe.it som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad person

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller dataövervakare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Datakontrollant (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentlig myndighet, myndighet eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av pc-europe.it. Datakontrollant, om inte annat anges, är ägaren av pc-europe.it.

pc-europe.it (eller denna applikation)

Det sätt på vilket användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Tjänsten som tillhandahålls av pc-europe.it enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om tillgänglig) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar som görs i detta dokument till Europeiska unionen alla nuvarande medlemsländer till Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Cookies är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Tracker

Tracker indikerar vilken teknik som helst – t.ex. cookies, unika identifierare, webbfyrar, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck – som möjliggör spårning av användare, till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Juridisk information

Denna sekretesspolicy har utarbetats baserat på bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (Allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast pc-europe.it, om inte annat anges i detta dokument.

Italian