Dokumentation

Certifikat

ISO 9001 : 2015 CERTIFIERING

Engagerade i en konstant förbättring utav våra tjänster

AS9120B CERTIFIERING

Kvalitetssystem för distributörer inom flyg-, rymd- och försvarssektorerna

CERTIFIERING ANSI/ESD S.2020-2014

Program för kontroll av elektrostatisk urladdning (ESD)

ERAI CERTIFIERING

Medlem sedan 2003 i Electronic Resellers Association International (ERAI)

LEGITIM RATING

Maximal tillförlitlighetsvärdering tilldelad av myndigheterna

UTBILDNINGSCERTIFIERING COMPONENT TECHNOLOGY INSTITUTE

Institut specialiserat på Teknik och analys utav elektroniska komponenter

UTBILDNINGSCERTIFIERING SERMA TECHNOLOGIES

Europeiskt testhouse för analys och kontroll utav elektroniska komponenter

Företags Policy

ETISK KOD

Principer och regler, trovärdighet och pålitlighet

MODEL 231

Organisationsmodell för ledning och kontroll

EXPORT POLICY

Ledningens åtagande att följa förordningar och exportlagar

KVALITETSPOLICY

Mål och engagemang för kvalitet

Statements

ALLMÄNNA VILLKOR

Åtagande och skyldigheter mellan parterna

Italian