Evästekäytännössä

Pc-europe.it:n evästekäytäntö

Tämä asiakirja kertoo käyttäjille teknologioista, jotka auttavat pc-europe.it:tä saavuttamaan alla kuvatut tarkoitukset. Tällaisten tekniikoiden avulla omistaja voi käyttää ja tallentaa tietoja (esimerkiksi evästeen avulla) tai käyttää resursseja (esimerkiksi suorittamalla komentosarjan) käyttäjän laitteessa tämän ollessa vuorovaikutuksessa pc-europe.it:n kanssa.

Yksinkertaistamisen vuoksi kaikki tällaiset tekniikat määritellään tässä asiakirjassa “tracker” nimellä – ellei niitä ole syytä erottaa toisistaan.

Esimerkiksi vaikka evästeitä voidaan käyttää sekä verkko- että mobiiliselaimissa, olisi epätarkkaa puhua evästeistä mobiilisovellusten yhteydessä, koska ne ovat selainpohjaisia ​​seurantalaitteita. Tästä syystä tässä asiakirjassa termiä ”evästeet” käytetään vain silloin, kun sen on nimenomaisesti tarkoitus osoittaa tietyn tyyppistä ”trackeria”.

Jotkut ”trackerien” käyttötarkoitukset voivat myös vaatia käyttäjän suostumuksen. Aina kun suostumus annetaan, se voidaan peruuttaa vapaasti milloin tahansa tässä asiakirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.Pc-europe.it käyttää omistajan suoraan hallinnoimia tracker-laitteita (niin sanottuja “ensimmäisen osapuolen” jäljittäjiä) ja seurantalaitteita, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut (niin sanotut “kolmannen osapuolen” jäljittäjät). Ellei tässä asiakirjassa toisin mainita, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käyttää hallinnoimiaan seurantalaitteita.Evästeiden ja muiden vastaavien seurantalaitteiden voimassaoloajat voivat vaihdella omistajan tai asianomaisen palveluntarjoajan asettaman käyttöiän mukaan. Jotkut niistä vanhenevat, kun käyttäjän selausistunto päättyy.

 Jokaisen allaolevan otsikon lisäksi käyttäjät voivat löytää tarkempia ja päivitettyjä tietoja voimassaoloajasta, määrityksistä sekä mitä tahansa muuta asiaankuuluvaa tietoa – esim muut trackerit – linkitetyistä kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Toiminnot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä pc-europe.it:n toiminnan ja palvelun toimittamisen kannaltaPc-europe.it käyttää niin kutsuttuja “teknisiä” evästeitä ja muita vastaavia jäljittäjiä suorittaakseen toimintoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun toiminnan tai toimituksen kannalta.

Muut toiminnot, joihin liittyy trackerien käyttöMittausPc-europe.it käyttää Trackers-ohjelmaa verkkoliikenteen mittaamiseen ja käyttäjien toiminnan analysoimiseen palvelun parantamiseksi.• AnalyysiTämän osion sisältämien palveluiden avulla Omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien toiminnan seuraamiseen.WordPress Stats (Automattic Inc.)WordPress Stats on Automattic Inc:n tarjoama analytiikkapalvelu.Käsitellyt henkilötiedot: Evästeet ja käyttötiedot.Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö

Kuinka hallita asetuksia ja antaa tai peruuttaa suostumusOn olemassa useita tapoja hallita trackeriin liittyviä asetuksia ja antaa tai peruuttaa suostumus tarvittaessa:Käyttäjät voivat hallita trackereihin liittyviä asetuksia suoraan oman laitteensa asetuksista, esimerkiksi estämällä trackerien käytön tai tallennuksen.Lisäksi aina kun trackerien käyttö perustuu suostumukseen, käyttäjät voivat antaa tai peruuttaa suostumuksen asettamalla valintansa evästeilmoitukseen tai päivittämällä asetukset asiaankuuluvan suostumusasetukset-widgetin kautta, jos sellainen on saatavilla.

Asianmukaisten selaimen tai laitteen ominaisuuksien kautta on myös mahdollista poistaa aiemmin tallennetut seurantalaitteet, mukaan lukien ne, joita käytetään muistamaan käyttäjän alkuperäinen suostumus.Muut selaimen paikallisessa muistissa olevat seurantalaitteet voidaan tyhjentää poistamalla selaushistoria.Mitä tulee kolmannen osapuolen jäljittäjiin, käyttäjät voivat hallita asetuksiaan ja peruuttaa suostumuksensa siihen liittyvän opt-out-linkin kautta (jos sellainen on saatavilla), käyttämällä kolmannen osapuolen tietosuojakäytännössä mainittuja keinoja tai ottamalla yhteyttä kolmanteen osapuoleen.

Tracker-asetusten etsiminenKäyttäjät voivat esimerkiksi löytää tietoja evästeiden hallinnasta yleisimmin käytetyissä selaimissa seuraavista osoitteista:• Google Chrome• Mozilla Firefox• Apple Safari• Microsoft Internet Explorer• Microsoft Edge• Brave• Opera Käyttäjät voivat myös hallita tiettyjä mobiilisovelluksissa käytettyjä tracker-luokkia kieltäytymällä niistä asiaankuuluvien laiteasetusten, kuten mobiililaitteiden mainosasetusten tai yleisten seuranta-asetusten kautta (Käyttäjät voivat avata laitteen asetukset ja etsiä asiaankuuluvaa asetusta).

Omistaja ja rekisterinpitäjä   

Pc Components Europe S.r.l.

Via Mongrassano, 18-22

00173 – Roma – Italia

Puh. (+39) 06.7696.8780

Faksi. (+39) 06.7698.8718

Omistajan sähköpostiosoite yhteydenottoon: privacy@pc-europe.it

Koska Omistaja ei voi täysin hallita kolmannen osapuolen jäljittäjien käyttöä pc-europe.it-sivuston kautta, kaikki erityiset viittaukset kolmannen osapuolen ”trackereihin” ovat suuntaa antavia. Täydellisten tietojen saamiseksi Käyttäjiä pyydetään tutustumaan tässä asiakirjassa lueteltujen vastaavien kolmannen osapuolen palveluiden tietosuojakäytäntöihin.

Seurantatekniikoiden objektiivisen monimutkaisuuden vuoksi käyttäjiä kehotetaan ottamaan yhteyttä omistajaan, jos he haluavat saada lisätietoja pc-europe.it:n tämänkaltaisten tekniikoiden käytöstä.

Henkilötiedot

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä – mukaan lukien henkilötunnus – mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tiedot, jotka kerätään automaattisesti pc-europe.it-sivuston (tai pc-europe.it:ssä käytettyjen kolmannen osapuolen palveluiden) kautta, voivat sisältää: pc-europe.it-sivustoa käyttävien henkilöiden tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier), pyynnön ajankohdan, menetelmän, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koon, palvelimen vastauksen tilan osoittavan numerokoodin (onnistunut lopputulos, virhe, jne.), alkuperämaan, käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. sovelluksen kullakin sivulla vietetty aika) ja tiedot sovelluksessa kuljetusta polusta (sovellus, jossa viitataan erityisesti vierailtujen sivujen järjestykseen ja muihin laitteen käyttöjärjestelmää ja/tai käyttäjän IT-ympäristöä koskeviin parametreihin.

Käyttäjä

Pc-europe.it-sivustoa käyttävä henkilö, joka on sama kuin Data Subject, ellei toisin mainita.

Data Subject

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien pc-europe.it:n toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä on pc-europe.it:n omistaja, ellei toisin mainita.

Pc-europe.it (tai tämä sovellus)

Keinot, joilla käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Pc-europe.it:n tarjoama palvelu, joka on kuvattu suhteellisissa ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksella.

 

Euroopan unioni (EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Eväste

Evästeet ovat seurantalaitteita, jotka koostuvat käyttäjän selaimeen tallennetuista pienistä tietojoukoista.

Tracker

Tracker ilmaisee minkä tahansa tekniikan – kuten evästeet, yksilölliset tunnisteet, verkkojäljitteet, upotetut skriptit, e-tunnisteet ja sormenjäljet ​​- jotka mahdollistavat Käyttäjien seurannan esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja Käyttäjän laitteelle.

Lakitiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden lakien säännösten perusteella, mukaan lukien Art. asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee ainoastaan ​​pc-europe.it-sivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Italian