Kvalitetskontroll

Vår personal har skolats av de mest erfarna inom kvalitetskontroll och analys av elektroniska
komponenter. Dessutom har PCE starkt samarbete med certifierade testhouse för att
komplettera våra tjänster.

Vårt ESD Laboratorie

PCE utför en avancerad visuell granskning på styckprov utav alla komponenter som
levereras våra kunder. Använding utav mikroskop i högresolution tillåter oss att igenkänna nya,
använda samt förfalskade komponenter.

Ett eget unikt arkiv från 2006 tillåter oss att erbjuda er ett detaljerat test-report på varje order
utan tilläggskostnader. Kvalitet är ett måste.

UTBILDNINGSCERTIFIERING SERMA TECHNOLOGIES

Europeiskt testhouse för analys och kontroll utav elektroniska komponenter

UTBILDNINGSCERTIFIERING COMPONENT TECHNOLOGY INSTITUTE

Institut specialiserat på Teknik och analys utav elektroniska komponenter

Italian