PC Components

Om Oss

PC Components Europe är en oberoende distributör av elektroniska aktiva samt passiva
komponenter och elektromekanik. Vi samarbetar med våra kunder sedan 20 år med att
skräddarsy lösningar till deras behov.

En flerårig erfarenhet och våra förtroendeförhållanden med internationella leverantörer möjliggör
en hög kvalité och kostnadseffektivitet. Grunden för vår framgång är en
yrkeskunnig personal, vår kommunikation samt pålitlighet.

Våra kontor

PCEs’ kontor befinner sig i Rom, Italien. Över 300m² kontorsyta innehar även ett ESD laboratorium.
Vi välkomnar alla våra kunder och leverantörer på besök.
Kontakta oss angående vårt on-site Audit Program.

ETISK KOD

Principer och regler, trovärdighet och pålitlighet

MODEL 231

Organisationsmodell för ledning och kontroll